Νέος Πρόεδρος της Δ.Ε.

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Νομού Ευβοίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 28/7/2008 ; τεύχ. 2498 , σ. 73
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο