Νίκος Μαρίνος του Αντωνίου Πολιτικός Μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γιαννούσης Γιώργος
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 6/6/05 ; τεύχ. 2346 , σ. 94
Όνομα προσώπου ως θέμα: