Νίκος Μπόνος μηχανολόγος - μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κεφαλέα Ευθυμία, Σπηλιόπουλος Ανδρέας, Φλώκος Γιάννης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 13/2/2006 ; τεύχ. 2379 , σ. 66
Όνομα προσώπου ως θέμα: