Να ανασταλεί η ψήφιση του χωροταξικού σχεδίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 9/6/2008 ; τεύχ. 2491 , σ. 12
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο