Να περάσουν οι πολεοδομίες στην ηλεκτρονική εποχή

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 14/1/2008 ; τεύχ. 2471 , σ. 10
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο