Να φοβάσαι τα προβλήματα της υπερανάπτυξης... Γρηγόρης Διαμαντόπουλος

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 26/1/2009 ; τεύχ. 2521 , σ. 8
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο