Ναυσικά Αγναντοπούλου - Αμπακούμκιν πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κοέν Ιωσήφ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 13/3/2006 ; τεύχ. 2383 , σ. 52
Όνομα προσώπου ως θέμα: