Νικόλαος Βιτσαξάκης αρχιτέκτων μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πασσάς Χάρης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 18/9/2006 ; τεύχ. 2407 , σ. 70
Όνομα προσώπου ως θέμα: