Νικόλαος Π. Καραβίας πολιτικός μηχανικός - μαθηματικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 17/12/2007 ; τεύχ. 2468 , σ. 78
Όνομα προσώπου ως θέμα: