Το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ και το ΕΜΠ υλοποιούν στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ πρόγραμμα συμπληρωματικής εκπαίδευσης για Διπλωματούχους Μηχανικούς Ερωτηματολόγιο

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 15-03-1999 ; τεύχ. 2043 , σελ. 55-58
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο