Παραπομπή APA

(2010). Ο Κώδικας Αμοιβών των Μηχανικών προστατεύει το κοινωνικό σύνολο και το δημόσιο συμφέρον: διεθνής συνάντηση του ΤΕΕ στην Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Ο Κώδικας Αμοιβών των Μηχανικών προστατεύει το κοινωνικό σύνολο και το δημόσιο συμφέρον: διεθνής συνάντηση του ΤΕΕ στην Αθήνα. 2010.

Παραπομπή MLA

Ο Κώδικας Αμοιβών των Μηχανικών προστατεύει το κοινωνικό σύνολο και το δημόσιο συμφέρον: διεθνής συνάντηση του ΤΕΕ στην Αθήνα. 2010.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.