Ο δογματισμός δεν συνάδει με την ανάπτυξη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 4/10/2010 ; τεύχ. 2602 , σ. 5
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο