Ο μηχανικός μετά τους Ολυμπιακούς (13 Νοεμβρίου, 2004: Αθήνα) ημερίδα

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνικού Ελληνικού Λογισμικού
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 8/11/2004 ; τεύχ. 2318 , σ. 93
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο