Ο νέος νόμος ανάθεσης δημοσίων έργων και ο πόλος της ασφάλισης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κουτίνας Γ.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 17/1/2005 ; τεύχ. 2327 , σ. 88-89
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο