Ο ρόλος των Μηχανικών Περιβάλλοντος

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΠΘ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 15/6/2009 ; τεύχ. 2540 , σ. 63
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο