Ο ρόλος των μηχανικών του δημοσίου στα έργα

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 6/9/2004 ; τεύχ. 2309 , σ. 74-75
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο