Ο σεισμός της 9ης Οκτωβρίου 1996 στην Κύπρο

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ιωαννίδης Κ., Σταυρακάκης Γ., Φρίγγας Χ., Κυριαζής Α., Καλογεράς Ι., Σαχπάζης Μ.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 3/2/1997 ; τεύχ. 1940 , σ. 144-149
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο