Ο σεισμός της Τουρκίας 1999

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΠΕΧΩΔΕ
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 20-10-1999 ; τεύχ. 2067 , σελ. 18-30
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο