Ο υπουργός Βιομηχανίας και Ενέργειας κ. Πεπονής προεδρεύει σε συνεδρίαση της Δ. Επιτροπής του ΤΕΕ

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 19/4/1982 ; τεύχ. 1202 , σ. 5
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο