Οδηγίες για την αντισεισμική μελέτη γεφυρών Aναθεώρηση Δεκεμβρίου 1998. Tο παρόν αποτελεί σχέδιο για την 1η αναθεώρηση της εγκυκλίου E 39/93

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΠΕΧΩΔΕ
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 23-02-1999 ; τεύχ. 2040 , σελ. 33-48, 81-97
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο