Οι δυνατότητες και προϋποθέσεις για τα έργα με ΣΔΙΤ

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ, Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών, Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 5/6/2006 ; τεύχ. 2394 , σ. 18
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο