Παραπομπή APA

(2010). Οι ελάχιστες αμοιβές μηχανικών: μια επίκαιρη και αποκαλυτπική έρευνα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού (ECN).

Παραπομπή Chicago Style

Οι ελάχιστες αμοιβές μηχανικών: μια επίκαιρη και αποκαλυτπική έρευνα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού (ECN). 2010.

Παραπομπή MLA

Οι ελάχιστες αμοιβές μηχανικών: μια επίκαιρη και αποκαλυτπική έρευνα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού (ECN). 2010.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.