Οι ελάχιστες αμοιβές μηχανικών μια επίκαιρη και αποκαλυτπική έρευνα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού (ECN)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 30/8/2010 ; τεύχ. 2597 , σ. 7-8
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

Παρόμοια τεκμήρια