Οι θέσεις της κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό και η αλήθεια

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 3/3/2008 ; τεύχ. 2478 , σ. 6-12
Όνομα μέρους:Ποιες "οικονομίες κλίμακας";
Οι κοινωνικοί πόροι στις "μαύρες τρύπες" του Προϋπολογισμού
Ποιος διάλογος;
Η... δυστυχία του να αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής για όλους!
Σύστημα δημόσιο, αναδιανεμητικό ή ιδιωτικό, ανταποδοτικό;
Φορολογικά κίνητρα για τα επαγγελματικά ασφαλιστικά ταμεία προωθεί η κυβέρνηση
Οι θέσεις των άλλων κομμάτων για την "ενοποίηση"
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο