Οι μεσαίες πόλεις "ανοικτές" σε καινοτόμες λύσεις για καλύτερη ποιότητα ζωής και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ, UIA
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 16/6/2008 ; τεύχ. 2492 , σ. 8
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο