Οι μεταπτυχιακές σπουδές των γυναικών

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Σύνδεσμος Ελλήνων Επιστημόνων, Ελληνικός Σύλλογος Επιστημόνων "Μαρία Κιουρί"
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 9/7/2007 ; τεύχ. 2447 , σ. 53
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο