Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να δώσουν ώθηση στην οικονομία

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 1/3/2010 ; τεύχ. 2574 , σ. 6-9
Όνομα μέρους:Τα συμπεράσματα του συνεδρίου
Δίτομο έργο του ΤΕΕ
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο