Οι πρώτοι 2.000 μηχανικοί καλούνται να επιλέξουν φορέα και σεμινάριο

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 13/7/2009 ; τεύχ. 2544 , σ. 8-9
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο