Οι προτάσεις για το θεσμικό πλαίσιο των κατασκευών

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 17/1/2011 ; τεύχ. 2616 , σ. 8-10
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο