Οικολογική διαχείριση και οικολογικός έλεγχος EMAS

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Θεοχάρη Χριστίνα
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 04/06/1996 ; τεύχ. 1908 , σ. 28-29
Αφιέρωμα Περιβάλλον / επίμ. Αργύρης Δεμερτζής , 04/06/1996 ; τεύχ. 1908 , σ. 16-29
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο