Ολυμπιακό κέντρο κανό σλάλομ στο Ελληνικό

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Φιντικάκης Ν.
Συλλογικό Έργο: Οι Ελληνες μελετητές απέναντι στην ολυμπιακή πρόκληση, Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 2/8/2004 ; τεύχ. 2306 , σ. 36-37
Οι Ελληνες μελετητές απέναντι στην ολυμπιακή πρόκληση (2004: Λουτράκι)
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο