Ομάδες εργασίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας, ΤΕΕ - Τμ. Μαγνησίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 5/12/2005 ; τεύχ. 2370 , σ. 23
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο