Ομάδες εργασίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ - Τμ. Ανατολικής Κρήτης, ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 21/11/2005 ; τεύχ. 2368 , σ. 24
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο