Ορατή (ήδη) η οικονομική κρίση στους μηχανικούς και στις κατασκευές

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 2/2/2009 ; τεύχ. 2522 , σ. 18-21
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο