Οσοι εμμένουν στην κατάργηση του Κώδικα Αμοιβών οφείλουν να γνωρίζουν...

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 31/1/2011 ; τεύχ. 2618 , σ. 3
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο