Οταν η Αθήνα της εικονικής πραγματικότητας συνάντησε τον Δημ. Παπαϊωάννου επικοινωνιακές χωρο-γραφίες προς μια φιλόδοξη μετά-ολυμπιακή πόλη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαδόπουλος Σωτήρης Ν.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 11/4/2005 ; τεύχ. 2339 , σ. 82-83
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο