Πάνος Παπακυριακόπουλος πολιτικός μηχανικός-επ. καθηγητής γεωτεχνικής ΔΠΘ

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βάγιας Γιάννης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 30/8/2004 ; τεύχ. 2308 , σ. 91