Πάνος Πετρόπουλος πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μουστάκης Θανάσης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 18/4/2005 ; τεύχ. 2340 , σ. 80
Όνομα προσώπου ως θέμα: