Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος επαγρύπνηση για ένα ασφαλέστερο πλανήτη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πέρπερας Νίκος
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 1/6/2009 ; τεύχ. 2538 , σ. 19-24
Όνομα μέρους:Λευκή Βίβλος: προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος στην Ελλάδα
Μαθηματικά μοντέλα περιβάλλοντος
Η προστασία του περιβάλλοντος κοστίζει, αλλά τελικά συμφέρει
Προβλήματα εφαρμογής της Οδηγίας 96/61/ΕΚ στην Ελλάδα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο