Παναγιώτης Β. Κανελλόπουλος πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 21/7/2008 ; τεύχ. 2497 , σ. 64
Όνομα προσώπου ως θέμα: