Παναγιώτης Γκούντας ηλεκτρολόγος μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Δόμβρος Α.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 15/10/2007 ; τεύχ. 2459 , σ. 64
Όνομα προσώπου ως θέμα: