Παναγιώτης Δημητριάδης τοπογράφος - πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τοκμακίδης Κωνσταντίνος, Οικονομίδης Ι., Σιδηρόπουλος Θ.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 23/3/2009 ; τεύχ. 2529 , σ. 61
Όνομα προσώπου ως θέμα: