Παναγιώτης Παρασκευόπουλος μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παρασκευόπουλος Αποστόλης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 31/8/2009 ; τεύχ. 2549 , σ. 64
Όνομα προσώπου ως θέμα: