Παναγιώτης Τασώνης μηχανολόγος μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τσάδαρης Ι., Αϊδίνης Ν., Κέρχουλας Π.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 26/1/2009 ; τεύχ. 2521 , σ. 53
Όνομα προσώπου ως θέμα: