Παράνομες μεταποιητικές δραστηριότητες στον αστικό ιστό (9 Νοεμβρίου, 2004: Αθήνα) ημερίδα

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 25/10/2004 ; τεύχ. 2316 , σ. 9
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο