Παράταση αναστολής ισχύος διατάξεων Ν. 3164/2003 για τις μελέτες δημοσίων έργων

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 24/1/2005 ; τεύχ. 2328 , σ. 13
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο