Παρέμβαση για επανάληψη διαγωνισμού

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σύλλογος Μελετητών Δημοσίων Εργων Κεντρικής Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 26/4/2011 ; τεύχ. 2627 , σ. 23
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο