Παραδοσιακή αρχιτεκτονική του Αιγαίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Δωδεκανήσου
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 4/5/2009 ; τεύχ. 2534 , σ. 14
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο