Παρατηρήσεις στο νόμο 3212/03

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 6/9/2004 ; τεύχ. 2309 , σ. 72-73
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο