Παρουσία στην BAU 2011

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 28/3/2011 ; τεύχ. 2623 , σ. 31
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

Παρόμοια τεκμήρια